17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/13
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji, 08.12.2014.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14).

S  a  z  i  v  a  m

17. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  18. 12 .2014. god. (četvrtak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
2. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
3. Donošenje Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu i Projekcije za 2016.-2017. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
5. Preuzimanje obveze otplate kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima u 2014.godini
I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković
NAPOMENA: Cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na točke 1., 2., 3. i 4. predloženog dnevnog reda dostavljena Vam  je putem elektronske pošte dana 03.12.2014.g., a 04.12.2014.g. dostavljena Vam je i ista dokumentacija osobno na kućnu adresu.
Uz točku 5. predloženog dnevnog reda na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 26.11.2014. dostavljen Vam je Ugovor o preuzimanju obveze otplate kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima, Ugovor o financiranju i izvedbi projekta preseljenja Društva na novu lokaciju i informacija skupštine Društva Komunalac d.o.o. o stanju preuzetih obveza temeljem dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. 20.10.2014.g. kao i izvod iz društvenog ugovora Društva Komunalac d.o.o.
Ukoliko  je netko od vijećnika Općinskog vijeća  spriječen  prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj  dolazak opravdate    tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.
zip Materijale za sjednicu preuzmite klikom na ovaj link.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić