ZBRINJAVANJE OTPADA

Plan gospodarenja otpadom
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada
Recikliranje od A do Ž
Cjenik javne usluge prikupljanja otpada
Odluka o mjerama sprečavanja
Obrazac – prijava nepropisno odbačenog otpada
JAVNI POZIV – PRIKUPLJANJE PODATAKA O GRAĐEVINAMA KOJE SADRŽE AZBEST S CILJEM PLANIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST
IZVJEŠĆE OPĆINE MATULJI O PROVEDBI PLANA GOSPODARERNJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020
IZVJEŠĆE OPĆINE MATULJI O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU