„SAFE ZONE“ NA LOKACIJI GRADILIŠTA SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA OSOJNICA

Na lokaciji odlagališta Osojnica usprkos lošim vremenskim uvjetima i ograničenim uvjetima rada zbog pandemije korona virusa, radovi se izvode planiranom dinamikom. Izvođač radova, tvrtka G.T. Trade d.o.o. poduzeo je sve potrebne mjere koje su propisane odlukama Nacionalnog kriznog stožera RH u svezi sprječavanja širenja korona virusa, pa je stoga predmetno gradilište proglašeno „SAFE ZONE“ u kojoj se mogu kretati isključivo djelatnici izvođača radova i nadzorni inženjer. Također predstavnik izvođača radova ističe da sva roba, a posebno ona koja dolazi iz inozemstva se zaprima tako da djelatnici na gradilištu nemaju nikakav kontakt sa osobljem koji doprema robu na gradilište.
Izvode se radovi na iskopima unutar obuhvata zahvata, a također se započelo s pripremnim radovima za izgradnju gabionskog zida koji predstavlja vrlo zahtjevni posao s obzirom na konfiguraciju tla i poziciju unutar odlagališta otpada. Predviđeni rok završetka radova je kraj   tekuće godine, a Općina Matulji će konačnim zatvaranjem odlagališta neopasnog otpada Osojnica eliminirati negativne utjecaje ovog odlagališta na okoliš i zdravlje ljudi u cijelom okruženju.
Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta sanacije i zatvaranje odlagališta otpada iznosi 38.589.669,65 Kuna, a Općina Matulji je osigurala bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije od 30.000.000,00 Kuna i bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.529.411,77 kuna.
Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Općine Matulji.