OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0004
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0007
Matulji, 06.04.2020.

O B A V I J E S T

 o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto stručni suradnik/ica za tehničke poslove (1izvršitelj, m/ž) –  u daljnjem tekstu: Natječaj. Sukladno raspisanom Natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 31/20 dana 18.03.2020. obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete da će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti održati kako slijedi:

  1. pisani test iz objavljene literature navedene u Obavijesti o raspisanom Natječaju na internet stranici Općine Matulji: matulji.hr obavit će se u Općini Matulji, Trg maršala Tita 11, 1. kat, Vijećnica, dana 14. travnja 2020. u 14:00 sati,

 

  1. intervju će se provesti dana 14. travnja 2020. u 15:00 sati i to samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju a o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni po pregledu pisanog testa osobno i putem oglasne ploče Općine Matulji.

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja je sljedeća:
(ime i prezime, mjesto)
1. I. D. iz Rijeke
2. M. S. iz Matulja
 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu
Predsjednik
Ronald Puharić dipl.ing.građ.