JEDNOGLASNO USVOJENE MJERE ZA UBLAŽAVNJE NEGATIVNIH POSLJEDICA KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM KORONAVIRUSA

Općina Matulji donijela nekoliko mjera kako bi se ublažile negativne posljedice krize izazvane pandemijom koronavirusa koje će neminovno ostaviti posljedice na gospodarstvo ali i na živote svih građana pa tako i građana Općine Matulji. Tri mjere upućene na Vijeće jednoglasno su kroz Odluke izglasane na sjednici Općinskog vijeća održanoj elektroničkim putem dana 31.03.2020.godine.
– Prva od njih je oslobađanje poduzetnika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti ,a koji uslijed odluka nadležnih tijela ne smiju obavljati djelatnosti za vrijeme trajanja posebnih mjera.
– Nadalje zakupci općinskih prostora se oslobađaju zakupnine za dane kada se u tim prostorima ne obavlja djelatnost s ciljem sprječavanja socijalnih kontakata u borbi protiv koronavirusa.
– Trećom izglasanom mjerom oslobođeni su plaćanja cijene vrtića roditelji koji zbog posljedica pandemije nisu mogli smjestiti dijete u vrtić za dane kada je vrtić zatvoren.
Općina Matulji je također svim obveznicima plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, kojima su dostavljene uplatnice za 2020.godinu, za sve obroke sa rokom plaćanja do 31.03.2020.godine te svim zakupcima poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji za zakupnine za mjesec ožujak, prolongirala dospijeće plaćanja do 30.travnja 2020.godine bez obračuna kamata.
Nadalje, uveden je krizni bon koji je uz redovne programe, dodatna pomoć najranjivijoj skupini ,socijalno ugroženim obiteljima i djeci s teškoćama kako bi se lakše nosili sa problemima koji su još izraženiji pod utjecajem epidemioloških mjera protiv koronavirusa.
Također je omogućena pomoć samim starijim nemoćnim i bolesnim građanima u dostavi hrane i lijekova na kućni prag u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Opatija, Matulji,Lovran i Mošćenička Draga.
Ovisno o daljnjem razvoju situacije, Općina Matulji razmatra donošenje novih mjera usmjerenih prvenstveno prema gospodarskim subjektima kojima je poslovanje znatno otežano, uvažavajući mjere Vlade RH te važeće propise.
Vjerujemo da će mjere koje smo donijeli i koje ćemo donijeti doprinijeti da se ova epidemiološka kriza, koja je pogodila sve sfere društva i u potpunosti nam promijenila svakidašnje živote, uspije prebroditi na način da posljedice budu što je moguće blaže.
1. Izmjena odluke o kom.naknadi
2. Izmjena odluke o zakupu