OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I UMANJENJE ZAKUPNINE ZA VRIJEME NEMOGUĆNOSTI OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Obavještavamo sve poduzetnike, obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor na području Općine Matulji te zakupce poslovnih prostora koji imaju ugovor o zakupu sa Općinom Matulji, a koji su bili u obvezi prestati obavljati djelatnosti da, sukladno Odluci o komunalnoj naknadi te Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, čije je izmjene Općinsko vijeće donijelo još u proljeću ove godine, mogu i nadalje ostvariti prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade odnosno pravo na umanjenje zakupnine  

 1. Tko ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade i umanjenje zakupnine:
  1. Obveznici plaćanja komunalne naknade i zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji koji su odlukama nadležnih tijela (ugostiteljski objekti, restorani, teretani i fitnes centri) bili u obvezi prestati obavljati djelatnost
 2. Kako se ostvaruje pravo:
  1. podnošenjem zahtjeva
 • za komunalnu naknadu: na obrascu „Zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade radi nemogućnosti obavljanja djelatnosti“
 • za zakupninu: na obrascu „Zahtjev za umanjenje zakupnine radi nemogućnosti obavljanja djelatnosti“
 • uz dostavu isprava i druge dokumente kojima se dokazuje da u razdoblju posebnih okolnosti, odlukama nadležnih tijela nisu smjeli obavljati djelatnost i to:
 • Rješenje o minimalno tehničkim uvjetima za prostor u kojima se djelatnost obavlja ili
 • drugi akt iz kojeg je vidljivo da je namjena prostora obuhvaćena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani obavljanja djelatnosti.

 

 1. Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjev(i) se može podnijeti

 1. za svaki mjesec za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i to istekom mjeseca za koji se zahtjev podnosi ili
 2. nakon prestanka posebnih okolnosti odnosno nakon ponovnog početka obavljanja djelatnosti za čitavo razdoblje kada se odlukama nadležnih tijela nije smjela obavljati djelatnost u poslovnom prostoru.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. dana od dana ponovnog početka obavljanja djelatnosti
 

 1. Način izračuna iznosa oslobođenja
 2. a) Iznos oslobođenja komunalne naknade utvrđuje se na način da se godišnji iznos komunalne naknade, za 2020. ili 2021. godinu, umanji srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti obavljanja djelatnosti u toj godini

 

 1. b) Iznos umanjenja zakupnine utvrđuje se na način da se mjesečni iznos zakupnine, za mjesec u kojemu su trajale posebne okolnosti, umanjuje srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti obavljanja djelatnosti u tom mjesecu

 

 1. Način rješavanja zahtjeva
 2. Za komunalnu naknadu

O zahtjevima rješava Jedinstveni upravni odjel rješenjem. Za rješenjem utvrđene iznose oslobođenja umanjiti će godišnji iznos  komunalne naknade za 2020.godinu i/ili 2021.godinu utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi
 

 1. Za zakupninu

O zahtjevima rješava Jedinstveni upravni odjel  izdavanjem Odobrenja. Za utvrđene iznose umanjenja, Odobrenjem iz stavka 1.ovog članka, smanjiti će iznos zakupnine za uplatu utvrđen Ugovorom o zakupu odnosno ispostavljenim računima za mjesec ili mjesece za koje se traži umanjenje.
 
Svi obrasci dostupni su na web stranici Općine Matulji  http://matulji.hr/pocetna/potpore-opcine-matulji/