31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ. 2156-04-01/01-01/20-0003

U Matuljima 20.03.2020.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 31. ožujka 2020. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

S obzirom na posebne okolnosti u uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske i proglašenih mjera zabrane javnih skupova i sastanaka u kojima sudjeluje više od 5 ljudi, sjednica Općinskog vijeća održati će se na daljinu korištenjem tehnoloških rješenja.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
1. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
2. Izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
3. Izmjena i dopuna Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji
Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
7. Odluka o prodaji nekretnine zč. 1885/4 k.o. Matulji (Gajanići)
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
Kompletan materijal za 31. sjednicu preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.v.r