ODLUKA O PRIVREMENOJ OBUSTAVI JAVNOG PROMETA I ODLUKA O MJERAMA OGRANIČAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

S obzirom na znatno povećan rizik prijeniosa bolesti COVID – 19 prilikom korištenja javnog prijevoza temeljem Odluke nacionalnog Stožera civilne zaštite privremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana. Odluka se odnosi na javni cestovni prijevoz putnika u unutarnjem prometu, izuzev autotaksi prijevoza, javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu, javni prijevoz putnika u željezničkom prometu, tramvajski i drugi javnogradski promet i sve ostale vrste prometa (žičare, uspinjače). Zatvaraju se i svi autobusni i željeznički kolodvori u Hrvatskoj.
Privremeno u trajanju od 30 dana ograničava se i javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu. Zabranjuje se održavanje svih redovitih brzobrodskih linja u obalnom linijskom pomorskom prometu, izuzev u slućaju hitnih intervencija, uz dozvolu Stožera civilne zaštite RH.
Zabranjuje se održavanje svih brodskih linija osim sljedećih državnih brodskih linija:
Mali Lošinj – Unije – Srakane Vele – Susak
Ilovik – Mrtvaška
Rava – Mala Rava – Mali Iž – Veli Iž – Zadar
Vrgada – Pakoštane – Biograd
Krapanj – Brodarica
Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Krapanj – Šibenik
Komiža – Biševo
Suđurađ – Lopud- Koločep – Dubrovnik
Na ovim linijama zabranjuje se sav putnički i teretni promet, osim za hrvatske i strane državljane s prebivalištem ili trajnim boravištem na otocima ili poluotoku Pelješcu i njihova vozila, djelatnike javnih zdravstvenih i drugih javnih službi, djelatnike opskrbe trgovina koje su izuzete od Odluke Stožera od 19. ožujka 2020. te djelatnike pravnih osoba koje obavljaju nužne intervencije popravka na otocima.