OBAVIJEST ZA PODUZETNIKE I RODITELJE POLAZNIKA VRTIĆA U MATULJIMA

Uvažavajući veliki interes i zabrinutost javnosti, posebice poduzetnika koji posluju na području općine Matulji te korisnika usluga Dječjeg vrtića Matulji, obavještavamo sve zainteresirane, da kako smo ranije najavili, a u skladu sa prijedlogom izmjena propisa koje je Vlada RH uputila Hrvatskom saboru, Općina Matulji priprema set izmjena općinskih odluka u smjeru:
1. potpora poduzetnicima koji uslijed odluka nadležnih tijela ne smiju obavljati djelatnosti za vrijem trajanja posebnih mjera:
◦ umanjenje komunalne naknade za dane kada se djelatnost ne obavlja
◦ umanjenje zakupnine za zakupce općinskih prostora za dane kada se djelatnost ne obavlja
2. potpora roditeljima – korisnicima usluga Dječjeg vrtića Matulji
◦ oslobađanje od plaćanje cijene vrtića za dane kada je vrtić zatvoren
Prijedlozi odluka biti će u hitnoj proceduri upućeni Općinskom vijeću na donošenje, a sjednica vijeća planira se održati dana 31.03.2020.godine.
3. Općina Matulji će sukladno važećim propisima i općinskim odlukama također odgoditi naplatu za sve ostale osobe (pravne i fizičke) koje iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti platiti dospjele obveze, a koje se sa takvim zahtjevom obrate Općini Matulji.
Podsjećamo da je ranijom odlukom svim obveznicima plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, kojima su ovih dana dostavljene uplatnice za 2020.godinu, za sve obroke sa rokom plaćanja do 31.03.2020.godine te svim zakupcima poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji za zakupnine za mjesec ožujak, prolongirano dospijeće plaćanja do 30.travnja 2020.godine bez obračuna kamata, a Općina Matulji će, ovisno o daljnjem razvoju situacije, razmotriti daljnji produžetak trajanja ove mjere.
 

p.o. Općinskog načelnika
M.P.
Zamjenica načelnika
Općine Matulji :
/ Šebalj Eni /