19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 09.03.2023. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima upisa te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

  1. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine Matulji za 2022. godinu, KD Komunalac d.o.o.

Izvjestitelj: predstavnik KD Komunalac d.o.o.,

  1. Kata Dokoza i Krsto Dokoza – otkup nekretnine u k.o. Kućeli

Izvjestitelj: Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vladan Mekterović,

  1. Ćurić Marko – otkup nekretnine u k.o. Jušići,

Izvjestitelj; Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vladan Mekterović.

Napomena: Vezano uz točku 1. predloženog dnevnog reda Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima upisa te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Matulji ističemo da savjetovanje s zainteresiranom javnošću završava dana 06.03.2023. godine te će izvješće o održanom savjetovanju biti dostavljeno na sjednici Općinskog vijeća.

Vezano uz točku 2. predloženog dnevnog reda Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Matulji ističemo da savjetovanje s zainteresiranom javnošću završava dana 09.03.2023. godine te će izvješće o održanom savjetovanju biti dostavljeno na sjednici Općinskog vijeća.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 08.03.2023.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Materijal za 19. sjednicu vijeća preuzmite OVJDE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić