OBAVIJEST O POČETKU ZAPRIMANJA ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG MATERIJALA

Obavještavamo javnost posebice roditelje učenika osnovnih škola da od 01.rujna 2020.godine Općina Matulji počinje zaprimati zahtjeve za sufinanciranje troškova nabavke radnih bilježnica i ostalog školskog materijala te sufinanciranje prijevoza za učenike osnovnih škola.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje utvrđeni su zaključcima općinskog načelnika i to:.

 

  1. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG MATERIJALA

 

Pravo na sufinanciranje imaju svi učenici osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Matulji.

 

Iznos sufinanciranja ovisi o razredu koji učenici pohađaju, a temelji se na okvirnim cijenama troškova nabave radnih bilježnica i obveznih materijala po razredima na način da je učenicima 1.razreda iznos utvrđen na osnovi ukupne cijene koštanja kompleta dok je za ostale razrede iznos utvrđen na osnovi 50% cijene koštanja i to kako slijedi:

 

  • Za učenike 1.razreda – 300,00 kuna
  • Za učenika 2., 3. i 4. razreda – 100,00 kn
  • Za učenike 5., 6. i 7. razreda – 200,00 kuna
  • Za učenike 8. razreda – 300,00 kuna

 

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranicama Općine Matulji pod rubrikom „obrasci“ kao i u Općini Matulji. Zahtjevi se mogu podnositi počevši od 01. rujna 2020.godine i to

  • putem e-maila opcina.matulji@matulji.hr ili poštom,
  • izuzetno osobno u pisarnici Općine Matulji u uredovno radno vrijeme radi epidemioloških razloga.

 

ZAHTJEVU NIJE POTREBNO PRILAGATI NIKAKVE DOKUMENTE OSIM POTVRDE O UPISU DJETETA U OSNOVNO ŠKOLSKU USTANOVU ALI SAMO AKO SE RADI O ŠKOLI IZVAN OPĆINE MATULJI.

Općina Matulji, iz službenih evidencija s kojima raspolaže ili dostupnih evidencija drugih tijela, izvršiti će provjeru podataka iskazanih na zahtjevu.

Za one koji ostvare pravo na sufinanciranje odobreni iznos isplatiti će se na račun.

Obrasci su dostupni na web stranicama Općine Matulji, pod rubrikom „Obrasci / Obrazovanje“