JAVNO SAVJETOVANJE: ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU OPĆEG AKTA

NAZIV AKTA: ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

TRAJANJE JAVNOG SAVJETOVANJA: 30 dana od dana objave na web stranici Općine Matulji odnosno od 28.prosinca 2021. do 26.siječnja 2022.godine.

NAČIN PODNOŠENJA PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA:

Primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu Općina Matulji, Trg. M.Tita 11, Matulji ili elektroničkom poštom na adresu: opcina.matulji@matulji.hr

Kod podnošenja prijedloga ili primjedbi potrebno je navesti

  • Podatke o učesniku

  • naziv akta

  • prijedlog za promjenu

  • obrazloženje prijedloga

U nastavku se nalazi prijedlog općeg akta sa obrazloženjem.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – link za preuzimanje

Pročelnik

Danijel Jerman v.r.