Uprava

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji
Hrvatska

Novi broj žiro-računa Općine Matulji
2402006-1826100006 Erste bank d.d.

E-mail: opcina.matulji@matulji.hr
Telefon: 051 / 274 – 114
Fax: 051 / 401 – 469

Za uvećanje kliknite…

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji je:
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom 7:30 – 15:30 utorkom 7:30 – 16:30 i petkom 7:30 – 14:30

Uredno vrijeme za prijem stranaka:
ponedjeljkom,srijedom, četvrtkom i petkom od 9:00 – 11:00 i utorkom od 12.30-16.30 sati.

 

ustrojstvo_zaposlenici_uprava

Osoba za nepravilnosti – link
Diana Grbac Lazar

 

Službenik za informiranje
Biserka Gadžo

tel. 051/277-872
fax. 051/401-469
e-mail: biserka.gadzo@matulji.hr

Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Matulji uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Matulji. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

– na adresu Općina Matulji, Trg maršala Tita 11, 51 211 Matuljina
– broj fax-a: 051 401-469
– elektroničkom poštom na: opcina.matulji@ri.htnet.hr ili donijeti osobno u pisarnicu Općine Matulji radnim danom od 07:30 do 15:30 sati (pauza od 11:00 do 11:30)

„Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Matulji uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (narodne novine 25/13)“ Sa zakonom o izmjenama i dopunama Zakona („Narodne novine broj 85/15“)

word

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019.

 

word

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2018.

 

word

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2017.

 

wordPRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

wordZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

 

wordZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

pdfGodišnje izvješće službenika za informiranje

 

word

  Obrazac za zahtjev

 

word Etički kodeks Općine Matulji

 

word

Imenovanje povjerenika za etiku

 

word

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MATULJI

 

word

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI

 

word

ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNOG TIJELA OPĆINE MATULJI