UKLANJANJE OŠTEĆENOG AUTOMOBILA AUDI S JAVNE POVRŠINE U PUŽIMA; ZAKLJUČAK-ODREĐIVANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Zaključak-određivanje privremenog zastupnika preuzmite OVJDE.