PRAVOVALJANA I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE

Pravovaljana i zbirna lista za izbor članova vijeća slovenske nacionalne manjine – link

Objavljeno, 16.04.2019. u 12:57h