PRAVOVALJANA I ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

Pravovaljana i zbirna lista kandidatura za izbor predstavnika talijanske nacionalne manjine – link

Objavljeno, 16.04.2019. u 12:56h