OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA ŠK.GOD. 2019./2020.

Učenicima osnovnih škola (OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji i OŠ „Drago Gervais“ Brešca) sufinancirati će se mjesečna autobusna karta u visini od 50 % cijene iste, za razdoblje od 01.09.2019. do 30.06.2020. godine, i to za one učenike koji ne ostvaruju sufinanciranje javnog prijevoza od strane Primorsko-goranske županije budući je udaljenost od mjesta prebivališta do škole manja od 3 km za učenike od 1. – 4. razreda te manja od 5 km za učenike od 5.-8. razreda.

 Pravo na sufinanciranje ostvaruju:

  • učenici s prebivalištem na području Općine Matulji,
  • Učenici koji se nalaze na popisu OŠ Matulji ili OŠ Brešca te koji imaju barem jedna autobusna stanica od mjesta prebivališta do škole.

Zahtjeve za sufinanciranje prijevoza učenici podnose na obrascu koji se predaje u pisarnici Općine Matulji počevši od 26.08.2019. godine a iste rješava Jedinstveni upravni odjel na način da ovjerava zahtjev (odobreno ili odbijeno).

Odobrenje (sufinanciranje)  vrijedi za školsku godinu 2019./2020.

Rješavanjem zahtjeva na obrascu i izdavanjem odobrenja za cijelu školsku godinu a ne na način kako je to dosada bilo (jedno rješenje od 1.10-31.12. tekuće godine te drugo rješenje od 1.1.-30.6. slijedeće godine) želi se postići efikasnije i brže rješavanje zahtjeva uz manje administrativnog opterećenja za korisnike.

Zahtjevi podneseni nakon početka školske godine odobravati će se počevši od prvog dana mjeseca u kojem su podneseni.

PRILOG: obrazac zahtjeva