OBAVIJEST JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKA

Obavještavamo javnost da je od 01.10.2021. otvoreno javno savjetovanje o nacrtu nekoliko odluka koje će se nakon proteka javnog savjetovanja uputiti Općinskom vijeću.

Radi se o slijedećim odlukama:
1. Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika – savjetovanje traje do 30.10.2021.
2. Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko goranske županije – savjetovanje traje do 30.10.2021.
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji – savjetovanje traje do 15.10.2021.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu – savjetovanje traje do 15.10.2021.
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom redu Općine Matulji savjetovanje traje do 15.10.2021.

Kod Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom redu Općine Matulji se radi o izmjenama dijela odredbi u svrhu jasnijeg definiranja pojedinih pojmova i procedura te ispravka nomotehničkih pogrešaka (Odluka o javnim priznanjima i Odluka o komunalnom redu) koje su se uočile kod primjene tih odluka. Kod odluke o komunalnom doprinosu izmjena se odnosi na drugačije uređivanje pitanja plaćanja u obrocima kao i propisivanje mogućnosti oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa za osobe koje grade objekte, a kojima je u postupku gradnje komunalne ili druge javne infrastrukture prethodno uklonjen objekt u kojem žive ili obavljaju djelatnost.

Značajnu novinu u odnosu na dosadašnje uređenje predstavljaju nacrti Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika te Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko goranske županije.

Tako su u Odluku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika:

• ugrađeni prijedlozi roditelja u dijelu smanjenja cijene vrtića kada su djeca odsutna radi bolesti pa se za razliku od do sada (za umanjenje od 30% bilo je nužno da djeca odsustvuju čitav mjesec) predviđa umanjenje u slučaju da jeca odsustvuju preko dva tjedna odnosno najmanje 11 radnih dana u kontinuitetu pri čemu nije bitno za ostvarivanje umanjenja da to bude u istome mjesecu.
• Pored toga se povećava umanjenje cijene vrtića za drugo (sa 20% na 40%) te za treće i svako daljnje dijete (sa 40% na 80%) u istoj obitelji.

Kod Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko goranske županije ključna je promjena povećanje izdvajanja Općine na način da visina izdvajanja kao i cijena koju roditelji plaćaju u tim ustanovama bude istovjetna visini izdvajanja Općine za djecu upisanu u DV Matulji.
Više informacija kao i način uključivanja u javno savjetovanje može se pronaći na web stranici Općine Matulji http://matulji.hr/pocetna/otvorena-savjetovanja/ pa ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe te svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti odluka.

Općina Matulji