JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 2.3.2018.

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

I. PREDMET ZAKUPA:

a) Uređeni poslovni prostor u suterenu zgrade u Matuljima, Maršala Tita 1,

površine 63,97 m2

Namjena: ostale uslužne djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 2.686,74 kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.

b)Uređeni poslovni prostor u Društvenom domu Rupa, Rupa 43, površine 118 m2.

Namjena: ostale uslužne djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 2.478,00 kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.

c) Uređeni poslovni prostor u prizemlju zgrade u Matuljima, Maršala Tita 1,

površine 48.26 m2

Namjena: Trgovina neprehrambenom robom

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 2.787,02 kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.

 

Kompletan natječaj možete preuzeti ovdje!