Javna rasprava o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

obavijest_matulji Dana 8. kolovoza 2016. godine otvorena je Javna rasprava o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Strateški razvojni program Općine Matulji je dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja Općine Matulji sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji.

Javna rasprava i uključivanje javnosti u postupak donošenja Strateškog razvojnog programa Općine Matulji provodi se u svrhu prikupljanja prijedloga, mišljenja i primjedbi zainteresirane javnosti vezanih uz javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Provođenjem Javne rasprave želi se olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Javna rasprava o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine bit će otvorena 45 dana od 8. kolovoza do 21. rujna 2016. godine.

Javni uvid u prijedlog dokumenta moći će se izvršiti radnim danom u vremenu od 11:30 do 14:30 sati, utorkom od 11:30 do 16:30 sati u Vijećnici Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11, Matulji.

Javno izlaganje Prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine održat će se dana 1. rujna 2016. godine u 18:00 sati u Vijećnici Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11, Matulji.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti moći će se:
–          dostaviti na Obrascu za sudjelovanje u javnoj raspravi putem adrese elektronske pošte: astra.gasparini@matulji.hr.
–          dostaviti na Obrascu za sudjelovanje u javnoj raspravi u pisanom obliku na adresu: Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji,
–          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida te
–          davati na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine za javnu raspravu i Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi mogu se preuzeti na slijedećim linkovima:

1.       Dokument 1  – Prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine za javnu raspravu – Analiza stanja
2.       Dokument 2  – Prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine za javnu raspravu
3.       Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi
4.       Obavijest – Javna rasprava o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi može se preuzeti i osobno u Pisarnici Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji.

Po završetku Javne rasprave, svi pristigli prijedlozi, mišljenja i primjedbe bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Općine Matulji. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.