JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

U razdoblju od 08.lipnja 2020. do 23. lipnja 2020. godine provodi se javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Cjeloviti materijal možete preuzeti u nastavku na dva linka…

.

.

Objava – link

 

Prijedlog plana – grafički dio i tekstualni dio – link