IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 5 RUKAVAC (NA 15-1)

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1)