IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU

obavijest_matuljipdf  Izvješće preuzmite na ovom linku