IZVJEŠĆA S JAVNIH SAVJETOVANJA

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji – LINK