3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0002
Matulji, 17.07.2017

 

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 39/15)

Sazivam

3. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 27.7.2017. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

2. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

3. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

4. Donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2017. godinu i Projekcije za 2018. – 2019. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji Poduzetničke zone oznake K8, RZ 12 – Miklavija

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Viša stručna suradnica za prostorno uređenje Smiljana Veselinović

7. Donošenje zaključka u svezi davanja odobrenja tvrtki Adria – Mia d.o.o. Kastav za privremeno postavljanje montažnog objekta za prodaju robe na z.č. 817/12 k.o. Brdce

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

8. Donošenje zaključka u svezi davanja odobrenja Miri Šmogor za privremeno postavljanje stola za prodaju gljiva na z.č. 1500 i z.č. 612 k.o. Šapjane

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

9. Donošenje zaključka o skidanju statusa javnog dobra na z.č. 2880/2 k.o. Kućeli

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

10. Informacija o korištenju proračunskih zaliha od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

Napomena: Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji koja će se održati 21. 7. 2017. godine, dostavit će vam se s materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na broj telefona 274-114.

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v.r.

Kompletne materijale za 3. sjednicu Općinskog vijeća preuzmite ovdje