ZSUOM ZAPRIMA PRIJAVE ZA IZBOR NAJBOLJIH SPORTAŠA OPĆINE MATULJI U 2020. i 2021. GODINI

Protekle dvije godine se nije održala promocija “Izbor sportaša” zbog epidemije virusa Covid 19. Sredinom rujna ove godine održati će se promocija za najbolje sportaše u 2020. te 2021. godini.

Ovim putem ZSUOM vas poziva da ispunite Formulare (2020. i 2021.) te tako prijavite najbolje sportaše Općine Matulji u protekle dvije godine (matujski klub ili sportaši sa prebivalištem u Matuljima).

Formulare možete poslati na email: tajnistvo@zsuom.hr i/ili u Općinu Matulji. Prijave će se vršiti do četvrtka, 1. rujna.

Formular – IZBOR SPORTAŠA 2020. – Link

Formular – IZBOR SPORTAŠA 2021. – Link