OBAVIJEST O POČETKU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE, RADNE BILJEŽNICE I OSTALE OBVEZNE ŠKOLSKE MATERIJALE SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA IZ SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE MATULJI

Obavještavamo javnost da će Općina Matulji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi u sklopu svog Socijalnog programa do 30.09.2022. prikupljati zahtjeve za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike, radne bilježnice i ostale obvezne školske materijale za školsku godinu 2022./2023.

Obrazac zahtjeva, uvjeti za ostvarivanjem prava i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev kojom se dokazuje status korisnika prava, navedeni su na web stranici Općine Matulji https://matulji.hr/portal/prava-i-pomoci-iz-socijalnog-programa/ . U sklopu dokumentacije prilaže se i račun za kupljene udžbenike, radne bilježnice i obvezne školske materijale te popis udžbenika, radnih bilježnica i obveznih školskih materijala škole koju učenik pohađa.

Učenicima srednjih škola socijalno ugroženih obitelji s područja Općine priznaje se visina financiranja do maksimalnog iznosa troškova koji se utvrđuje za svaku školsku godinu prema podacima ministarstva nadležnog za pitanja obrazovanja.

Učenicima osnovnih škola socijalno ugroženih obitelji s područja Općine visina financiranja priznaje se u visini stvarnih troškova nabave radnih bilježnica i ostalih obveznih školskih materijala, a prema Odluci o korištenju drugih obrazovnih materijala donesenih od strane osnovnih škola koje učenici polaze.

Pravo na besplatne udžbenike, radne bilježnice i ostale obvezne školske materijale neće se odobriti učenicima koji su ostvarili ili ostvaruju to pravo po drugoj osnovi kao i u slučaju da se sredstva za nabavku udžbenika i/ili radnih bilježnica i/ili ostalih obveznih školskih materijala osiguravaju u Državnom proračunu.

Zahtjevi se podnose putem Pisarnice Općine Matulji u njeno uredovno vrijeme za stranke. Po obradi zahtjeva i izdavanjem rješenja kojim se priznaje navedeno pravo, odobreni iznos isplatit će se korisnicima na njihov račun.

OPĆINA MATULJI