OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE STUDENTE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Obavještavamo javnost, posebice roditelje i učenike osnovnih i srednjih škola te studente, da će Općina Matulji u novoj školskoj/akademskoj godini 2022./2023. sufinancirati prijevoz sljedećim kategorijama:

  • Učenicima upisanim u OŠ “Dr. Andrija Mohorovičić” Matulji i OŠ “Drago Gervais” Brešca s prebivalištem na području Općine Matulji, koji ne ostvaruju sufinanciranje javnog prijevoza od strane Primorsko-goranske županije budući im je udaljenost od mjesta prebivališta do škole manja od 3 km za učenike od 1.-4. razreda te manja od 5 km za učenike od 5.-8. razreda, uz uvjet da od mjesta prebivališta do škole kojoj pripadaju temeljem prebivališta postoji minimalno jedna autobusna stanica.

Sufinancirati će se 50% cijene mjesečne osnovnoškolske autobusne karte za razdoblje od 01.09.2022. do 30.06.2023. godine

  • Redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Matulji i to:
  1. Za učenike koji pohađaju srednju školu na području PGŽ-a, Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u iznosu od 20% cijene mjesečne srednjoškolske autobusne karte i to u razdoblju 01.09.2022. do 30.06.2023. godine
  2. Za učenike koji pohađaju srednju školu izvan područja PGŽ-a Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u visini od 20% cijene mjesečne srednjoškolske autobusne karte od mjesta prebivališta do Grada Rijeke i to u razdoblju 01.09.2022. do 30.06.2023. godine
  • Redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Matulji i to:
  1. Za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama na području PGŽ-a, Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u iznosu od 33% cijene mjesečne studentske autobusne karte i to u razdoblju od 01.10.2022. do 30.09.2023. (osim mjeseca kolovoza 2023. godine).
  2. Za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama izvan područja PGŽ-a Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u visini od 33% cijene mjesečne studentske karte od mjesta prebivališta do Grada Rijeke i to u razdoblju listopad 2022.- rujan 2023. godine, osim mjeseca kolovoza 2023. godine.

VAŽNO!!!

Svi korisnici (učenici osnovnih i srednjih škola te studenti) od ove godine više ne podnose zahtjev za sufinanciranje prijevoza u Općini Matulji već potrebnu dokumentaciju predaju prilikom izrade mjesečne karte na prodajnom mjestu KD Autotrolej d.o.o.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PREDOČITI PRI IZRADI AUTOBUSNE KARTE:

  • Učenici koji polaze OŠ Matulji i OŠ Brešca na prodajnom mjestu Autotroleja moraju predočiti osobnu iskaznicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da imaju prebivalište na području Općine Matulji. Osnovne škole će dostaviti popis učenika koji imaju pravo na subvenciju prijevoza od strane Općine Matulji. (Napomena: Škole će popise dostaviti najkasnije u prvom tjednu nastave).
  • Učenici srednjih škola koji školu pohađaju na području PGŽ dužni su na prodajnom mjestu Autotroleja predati potvrdu o redovnom upisu u šk.god. 2022./2023. (potvrda 75 %) te dostaviti na uvid osobnu iskaznicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da imaju prebivalište na području Općine Matulji.
  • Redovni studenti koji pohađaju studij na području PGŽ dužni su na prodajnom mjestu Autotroleja predati potvrdu o upisu u akademsku godinu 2022./2023. te dostaviti na uvid osobnu iskaznicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da imaju prebivalište na području Općine Matulji

Redovni učenici srednjih škola i studenti koji srednju školu odnosno studij pohađaju izvan PGŽ zahtjev za sufinanciranje prijevoza podnose Općini Matulji putem online obrasca koji će biti dostupan na web stranici Općine Matulji www.matulji.hr pod rubrikom „Obrasci“, ili poštom te izuzetno osobno u pisarnici Općine Matulji u uredovno radno vrijeme. Uz prijavu prilažu i potvrdu o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Pravo na sufinanciranje vrijedi od mjeseca podnošenja zahtjeva (prvog dolaska i dostave dokumentacije) ukoliko je zahtjev podnesen do desetog u mjesecu, dok za zahtjeve podnesene nakon desetog u mjesecu, pravo vrijedi od sljedećeg mjeseca.