ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA PRIGODNU POMOĆ ZA BLAGDAN USKRSA

Započinje zaprimanje zahtjeva za prigodnu pomoć za blagdan Uskrsa. Prigodnu pomoć za blagdan Uskrsa može ostvariti:

  • Umirovljenik s prebivalištem na području Općine Matulji s mirovinom do 400,00 eura mjesečno te ukoliko njegov prosječni mjesečni prihod u 2023. godini ne prelazi iznos od 400,00 eura,
  • Osoba starija od 65 godina bez mirovine odnosno s drugim prihodima ukoliko njezin prosječni mjesečni prihod u 2023. godini ne prelazi iznos od 400,00 eura mjesečno.

Umirovljenikom se smatra korisnik starosne, prijevremene starosne, obiteljske i invalidske mirovine.

Visina prigodne pomoći za blagdan Uskrsa za 2024. godinu iznosi 50,00 eura.

Zahtjev za ostvarivanje prigodne pomoći podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži popis dokumentacije koja se prilaže uz ispunjeni zahtjev. Zahtjev se može predati osobno u pisarnici Općine Matulji u uredovno radno vrijeme i putem e-maila: opcina.matulji@matulji.hr

Korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prigodne pomoći za blagdan Uskrsa, pomoć će se isplatiti na račun koji su naveli u zahtjevu.

Više informacija na broj telefona: 051 401 468.

Prilog:

Odluka

Obrazac