ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji preuzmite OVDJE.