PODJELA POKLON BONOVA UOČI USKRSA

Uoči Uskrsa, po prvi puta Općina Matulji će podijeliti poklon bonove u vrijednosti od 200 kuna umirovljenicima s najnižim mirovinama. Pravo na poklon bon imaju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Matulji čija mirovina ne prelazi 2.500 kuna kao i osobe starije od 65 godina bez prihoda koji su navedeno pravo ostvarili u prošloj godini povodom blagdana Božića i već se nalaze u evidenciji Općine Matulji te umirovljenici kojima iznos mirovine ne prelazi 2.500,00 kuna odnosno osobe starije od 65 godina bez prihoda, a koji su predali zahtjev za poklon bon uoči Uskrsa u Općini Matulji u razdoblju od 28.03. do 08.04.2022. godine.

Podjela prigodnih poklon bonova za umirovljenike koji temeljem navedenih uvjeta ostvaruju pravo održat će se od 11. – 13. travnja (ponedjeljak, utorak i srijeda) na ulazu u Školsku sportsku dvoranu u Matuljima od 09-11 sati i to prema abecednom redoslijedu prezimena uz predočenje osobne iskaznice.

Umirovljenici kojima prezime počinje slovima:
• A-K poklon bon podižu u ponedjeljak, 11. travnja od 9-11 sati,
• L-R poklon bon podižu u utorak, 12. travnja od 9-11 sati,
• S-Ž poklon bon podižu u srijedu, 13. travnja od 9-11 sati.

Za informacije korisnici se mogu obratiti na broj telefona 051/ 401-468.