ODRŽANA DODJELA NAGRADA ZA NAJBOLJE LIKOVNE I LITERARNE RADOVE NA TEMU PREVENCIJE OVISNOSTI

U vijećnici Grada Opatija održana je dodjela nagrada za najbolje likovne i literarne radove povodom natječaja na teme prevencije ovisnosti koji je organiziralo Vijeće za prevenciju kriminaliteta Liburnije na inicijativu Policijske postaje Opatija, a povodom obilježavanja „Mjeseca borbe protiv ovisnosti“.

Na natječaju su sudjelovale Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji, Osnovna škola „Drago Gervais“ Brešca, Osnovna škola „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija i Osnovna škola „Viktora Cara Emina“ Lovran. Na natječaj je dostavljeno ukupno 35 učeničkih radova, a sudjelovalo je ukupno 75 učenika i njihovih mentora.

Dodjeli nagrada su uz načelnika Policijske postaje Opatija Tomislava Milkovića, prisustvovali i gradonačelnik Grada Opatije, zamjenik načelnika Općine Matulji, načelnik Općine Lovran i načelnik Općine Mošćenička Draga kao članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta Liburnije.