OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU TROŠKOVAJAVNOG PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Obavještavamo sve učenike koji pohađaju srednju školu na području Primorsko-goranske županije, a koji su u školskoj godini 2022./2023. ostvarivali pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza od strane Općine Matulji u iznosu od 20% cijene mjesečne srednjoškolske karte, da za izradu autobusne karte ne trebaju odlaziti na prodajno mjesto KD Autotrolej d.o.o., već se ista može izraditi na kioscima i putem web trgovine ukoliko pohađaju srednju školu (Građevinska tehnička škola Rijeka, Glazbena škola I.M. Ronjgova, Graditeljska škola za industriju i obrt, Ekonomska škola Mije Mirkovića, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Prva Sušačka gimnazija Rijeka, Salezijanska gimnazija, Prometna škola Rijeka, Škola za trgovinu i modni dizajn, Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Pomorska škola Bakar, Medicinska škola, Obrtnička škola Opatija, Srednja talijanska škola, Prva riječka Hrvatska gimnazija). Navedene srednje škole dostavile su popise učenika u KD Autotrolej d.o.o. te učenici koji pohađaju iste, za izradu autobusne karte ne moraju odlaziti na prodajna mjesta KD Autotrolej d.o.o.

Učenici koji su u školskoj godini 2022./2023. ostvarivali pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza od strane Općine Matulji u iznosu od 20% cijene mjesečne srednjoškolske karte, a koji pohađaju srednju školu koja nije prethodno navedena te učenici kod kojih je došlo do promjena (prelazak iz osnovne u srednju školu, promjena prebivališta i sl.) za izradu autobusne karte moraju doći na prodajno mjesto KD Autotrolej d.o.o. kako bi im se upisala potrebna prava te predočiti dokumentaciju: potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2023./2024. (potvrda 75 %) i osobnu iskaznicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da imaju prebivalište/boravište na području Općine Matulji.