OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAMO POLITIČKE STRANKE TE DRUGE SUDIONIKE NA PREDSTOJEĆIM LOKALNIM IZBORIMA DA JE OPĆINSKI NAČELNIK DONIO DANA 21.04.2021. GODINE ZAKLJUČAK KOJIM SE UREĐUJU UVJETI KORIŠTENJA ŠTANDOVA, STOLOVA TE DRUGE OPREME U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI RADI PROVEDBE IZBORNE PROMIDŽBE.

ZA KORIŠTENJE OPREME ZAINTERESIRANI SUDIONICI NA IZBORIMA PODNOSE ZAHTJEV JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE.

KORIŠTENJE PREDMETA MOGUĆE JE NAKON ISHOĐENJA ODOBRENJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MATULJI.

ZA KORIŠTENJE OPREME PLAĆA SE NAKNADA KAKO SLIJEDI:

OPREMA

NAKNADA

Štand

100,00 kn dnevno

Pivski stol

50,00 kn dnevno

Korištenje strujnog ormarića

50,00 kn dnevno

KORISNICI SE OBVEZUJU O VLASTITOM TROŠKU PREUZETI OPREMU ZA KOJU IME JE IZDANO ODOBRENJE TE ISTU VRATITI U ISPRAVNOM STANJU ODNOSNO U STANJU U KOJEM JE PREUZETA.

U SLUČAJU DA SE OPREMA VRATI OŠTEĆENA KORISNIK SE OBVEZUJE SNOSITI TROŠKOVE POPRAVKA

U SLUČAJU KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG PRIKLJUČKA SA STRUJNOG ORMARIĆA KORISNICI SU OBVEZNI O VLASTITOM TROŠKU IZVRŠITI PRIKLJUČENJE TE ODGOVARAJU ZA SVU ŠTETU KOJU PROUZROČI NESTRUČNO PRIKLJUČENJE.

KONTAKT VEZANO UZ PREUZIMANJE OPREME JE 098 274 203.