NAPREDUJU RADOVI NA SANACIJI ODLAGALIŠTA OTPADA OSOJNICA

Radovi na 1. fazi sanacije odlagališta neopasnog otpada Osojnica započeti u studenom 2019-te godine napreduju prema utvrđenoj dinamici. Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta sanacije i zatvaranje odlagališta otpada iznosi 38.589.669,65 Kn, a Općina Matulji je osigurala bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije od 30.000.000,00 Kn i bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.529.411,77 kuna.
Protekli tjedan održan je redoviti sastanak koordinacije na temu praćenja napretka na projektu Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Osojnica. Voditeljica projekta iz Općine Matulji, gđa Astra Gašparini istaknula je kako su radovi u punom jeku, a izvođač radova završio je sa svim pripremnim radovima, očišćen je teren od drveća i raslinja te se intenzivno radi na pripremi podloge tijela odlagališta za ugradnju otpada.
Predstavnik izvođača radova iz tvrtke G.T. Trade, g. Arsen Zoran Tonšić informirao je sve prisutne o dinamici izvođenja radova iskopa, premještanja i ugradnje otpada kao i o planu nastavka radova na iskopima unutar i van zahvata te otvaranja prostora za izgradnju gabionskog zida.
Nakon završetka svih radova na projektu Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Osojnica, odlagalište će trajno ostati zatvoreno, a znatno će se smanjiti emisija štetnih plinova i negativnih utjecaja na okoliš i klimu čime će žitelji Općine Matulji i cijelog Kvarnera sačuvati svoj kraj za zdrav i kvalitetan život. Općina Matulji provodi čitav niz aktivnosti na promidžbi i vidljivosti ovog projekta kako bi se javnost upoznala sa važnošću odgovornog gospodarenja otpadom i očuvanju prirodnog okoliša i zdravlja ljudi.


Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Općine Matulji.