UPISI U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Upisi u Dječji vrtić Matulji za pedagošku 2023./2024. godinu provodit će se u razdoblju od 19. travnja do 3. svibnja 2023. godine.

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2023./2024. objavljena je na web stranici Dječjeg vrtića Matulji