21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 27.04.2023. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 1.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea  Brumnjak

 1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić 
 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić 
 1. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea  Brumnjak,

 1. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji za 2022. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea  Brumnjak,

 1. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu -Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea  Brumnjak,
 1. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2022. godinu – 

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea  Brumnjak

 1. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea  Brumnjak

 1. Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea  Brumnjak

 1. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu– 

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić 

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić 

 1. Prijedlog izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

 1. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini, Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea  Brumnjak
 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra  k.č. 11881/3 k.o. Brgud – Izvjestitelj: Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja  Vladan Mekterović, 
 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Matulji, Izvjestiteljica: Ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji
 1. Prijedlog Zaključka kojim se Šmogor Miri daje odobrenje za postavu štanda za prodaju gljiva na k.č. 612 k.o.ŠapjaneIzvjestiteljica, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović
 1. Davanje odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Matulji za 2023. godinu

Izvjestitelj: Jakov Džafić predsjednik Savjeta mladih 

 1. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine, – Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela
 1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do 31.03.2023. godine, –Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji– Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović
 1. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 7 stambene zone „Puhari“- Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

Napomena: materijal uz točku 17. dnevnog reda biti će dostavljeni nakon održavanja sjednice Savjeta mladih.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 26.04.2023.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletan materijal za sjednicu preuzmite OVJDE.