INFO
Internet stranice Općine Matulji.
ODLUKA O SAZIVANJU KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE MATULJI

Republika Hrvatska Primorsko-Goranska županija Općina Matulji Općinski načelnik KLASA: 013-01/15-01/1 URBROJ: 2156-04-01-15-13 Matulji, 02.07.2015. Na temelju točke I. Odluke o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 65/15) donosim   ODLUKU o sazivanju konstituirajuće sjednice Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Matulji

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za ODLUKA O SAZIVANJU KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE MATULJI
OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA   MATULJI KLASA: 350-01/14-01/13 URBROJ: 2156-04-15-01-32 Matulji, 30. lipnja 2015. Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao Nositelj izrade, daje OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI
Skip to content