PROJEKT INTEGRACIJE OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA POSEBNO ZA SLIJEPE ODNOSNO SLABOVIDNE OSOBE

obavijest_matuljiU nastojanju da se unaprijedi položaj osoba s invaliditetom, posebice slijepih odnosno slabovidnih, na tržištu rada, pokrenut je projekt za koji je dobivena EU darovnica. Projekt pod nazivom „Šansa je u mojim rukama“ ima za cilj pružiti podršku integraciji osoba s invaliditetom na tržište rada, kroz prilagođene programe osposobljavanja za zanimanja u zdravstvenom turizmu. Projekt provodi Centaroprema RE&ZIN d.o.o./ partneri u projektu :Učilište Lovran, Udruga slijepih PGŽ-a i Turistička zajednica Kvarnera.
Više informacija možete saznati ovdje.