INFO
Internet stranice Općine Matulji.
OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Jedinstveni upravni odjel Klasa:350-01/16- 01/4 Ur.broj: 2156-04- 01-16- 2 Matulji, 20.lipnja 2016. Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao Nositelj izrade temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13), daje OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA
Izbori za vijeća mjesnih odbora- pravovaljano predložene kandidacijske liste

Izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji dana 17. lipnja 2016. godine utvrdilo je pravovaljanim i objavilo Kandidacijske liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora, te Zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidacijskih lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji koji će se održati 03.07.2016. godine.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za Izbori za vijeća mjesnih odbora- pravovaljano predložene kandidacijske liste
PRVA SJEDNICA ODBORA ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE ODBOR ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI KLASA: 021-05/16-01/3 URBROJ: 2156-04-01-16-13 U Matuljima, 14.06.2016. Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća općine Matulji („Službene novine Primorsko goranske županije „broj 38/09) sazivam prvu sjednicu Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskoga vijeća Općine Matulji koja će se održati dana 16. lipnja 2016. (četvrtak) u 18h, u uredu općinskog…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za PRVA SJEDNICA ODBORA ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Datum:10.06.2016. U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za proračun i financije (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme zamjena odsutne službenice. Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji je srijeda 18. lipnja 2016.godine.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje, NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
Skip to content