INFO
Internet stranice Općine Matulji.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji

Obavještavaju se građani Općine Matulji da će se u nedjelju 3. srpnja 2016. godine održati Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji za vijeće mjesnog odbora Kućeli, Jurdani, Vlahov Breg, Principi, Brdce, Trtni-Osojnaki, Šmogori-Radetići, Frančići, Veli Brgud, Pasjak, Rukavac, Pužev Komun, Šapjane, Žejane, Bregi, Jurdanići, Zvoneća, Mihotići i Jušići-centar. Glasanje birača trajat će neprekidno 3. srpnja 2016. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 sati. Pozivaju se građani da u što većem broju izađu na birališta…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunlani redar

KLASA:100-01/16-01/9 URBOJ:2156-04-01-16-22 Matulji, 27. lipnja 2016. Na temelju članka 20. stavak stavak 4. zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa, utvrđuje LISTU KANDIDATA prijavljenih za radno mjesto referent – komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunlani redar
Obavijest za sve učenike prvih razreda osnovne škole sa prebivalištem na području Općine Matulji

Općina Matulji će za školsku godinu 2016./2017. za sve učenike prvih razreda osnovne škole sa prebivalištem na području Općine Matulji financirati pakete udžbenika. Roditelji učenika koji polaze OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji i OŠ „Drago Gervais“ Brešca dobiti će na kućnu adresu ugovore koje trebaju potpisati i potpisane vratiti u Općinu Matulji najkasnije do 10. srpnja 2016. godine.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za Obavijest za sve učenike prvih razreda osnovne škole sa prebivalištem na području Općine Matulji
OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Jedinstveni upravni odjel Klasa:350-01/16- 01/4 Ur.broj: 2156-04- 01-16- 2 Matulji, 20.lipnja 2016. Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao Nositelj izrade temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13), daje OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA
Skip to content