JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVRMENOJ ZABRANI RADOVA U 2024. GODINI

JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU OPĆEG AKTA

NAZIV AKTA: PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVRMENOJ ZABRANI RADOVA U 2024. GODINI

TRAJANJE JAVNOG SAVJETOVANJA: 30 dana od dana objave na web stranici Općine Matulji odnosno od 13.11.2023. do 13.12.2023. godine.

NAČIN PODNOŠENJA PRIMJEDBI I PRIJELDOGA:

Prijedlozi i/ili sugestije mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, Matulji ili elektroničkom poštom na adresu: općina.matulji@matulji.hr

Kod podnošenja prijedloga i/ili sugestija potrebno je navesti:

  • Podatke o učesniku
  • Naziv akta
  • Prijedlog za promjenu
  • Obrazloženje prijedloga.

U privitku se nalazi prijedlog općeg akta s obrazloženjem te obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju.

OPĆINA MATULJI