JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Ministarstvo poljoprivrede na temelju odredbe članka 55. stavka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine” broj 57l22), odluke Ministarstva poljoprivrede o preuzimanju raspolaganja i poslova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od općine Matulji, KLASA: 320-02/22-011374, URBROJ: 525-061179-22-2 od 30. studenog 2022., i Odluke Ministarstva poljoprivrede o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Matulji te odredbe članka 8. stavka 3. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj I 04122), objavilo je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Matulji.“

Dokument preuzmite OVDJE.

Obrazac teksta javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH