JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DJECE ZA POKLON POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

Općina Matulji poziva sve roditelje djece predškolske dobi (od navršene prve godine do polaska u školu) s prebivalištem/boravištem na području Općine Matulji koja ne pohađaju Dječji vrtić Matulji, kao ni njegove područne odjele da prijave svoje dijete za poklon povodom božićnih blagdana.

Roditelji djece koja polaze predškolski program u vrtićima i obrtima, a sufinancirani su od strane Općine Matulji, ne dostavljaju prijavu za dijete obzirom da su već u evidenciji.

Prijave za poklon povodom božićnih blagdana podnose se putem online obrasca koji je objavljen na web stranici Općine Matulji pod rubrikom „Obrasci – Obrazac prijave za poklon povodom božićnih blagdana“.

Potvrda za preuzimanje poklona dostavlja se roditeljima na e-mail adresu po obradi svih pristiglih zahtjeva.

Potvrdu je potrebno isprintati ili imati sa sobom pohranjenu na mobitelu prilikom preuzimanja poklona.

Rok za prijavu je do 26.11.2023.

O načinu preuzimanja poklona roditelji će biti naknadno obaviješteni.

Općina Matulji svoj djeci želi puno radosti i veselja povodom božićnih blagdana.