JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA U SVEZI DODJELE PRIGODNOG POKLON BONA UOČI BOŽIĆA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br.: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) te članka 33. stavak 3. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Matulji (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21) općinski načelnik raspisuje slijedeći:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva u svezi dodjele prigodnog poklon bona uoči Božića

I.

Općina Matulji prikuplja pisane zahtjeve u svezi dodjele prigodnog poklon bona uoči Božića za sljedeće kategorije korisnika:

  • samce ili obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda,
  • udomiteljske obitelji,
  • djecu s teškoćama u razvoju,
  • umirovljenike kojima je mirovina jedini izvor prihoda, a iznos koje ne prelazi 2.500,00 kuna te sve osobe starije od 65. godina bez mirovine odnosno sa drugim prihodima koji ne prelaze 2.500,00 kuna.

II.

Zahtjev NE PODNOSE samci ili obitelj koji ispunjavaju socijalni uvjet te osobe s invaliditetom pod uvjetima iz članka 11. stavka 1. točke 1-7 Odluke o socijalnoj skrbi (slijepe osobe s oštećenjem od 70 % i više, te pratioci slijepih osoba sa 100 %-tnim oštećenjem, gluhe osobe s oštećenjem od 70% i više, osobe oboljele od cerebralne ili dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, osobe s mentalnim oštećenjem, osobe s intelektualnim oštećenjem, osobe čije je tjelesno oštećenje 70% i više), jer istovrsnu pomoć ostvaruju temeljem rješenja iz članka 13. Odluke o socijalnoj skrbi (socijalni uvjet) odnosno na prijedlog Socijalnog vijeća (osobe s invaliditetom).

III.

Visina prigodnog poklon bona iznosi:

  • za korisnike koji ispunjavaju uvjet prihoda: samac 450,00 kn, dvočlana obitelj 600,00 kn, obitelj koja ima tri i više članova 700,00 kn
  • za udomiteljske obitelji 500,00 kn po obitelji
  • za djecu s teškoćama u razvoju 500,00 kn po djetetu
  • za umirovljenike i osobe starije od 65 godina iznosi 250,00 kuna po korisniku.

IV.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je prilog ovog javnog poziva i sadrži popis dokumentacije koja se prilaže ispunjenom zahtjevu.

V.

Rok za podnošenje zahtjeva u Pisarnici Općine Matulji je 09. prosinca 2022. godine, a zahtjevi se dostavljaju osobno ili putem e-maila opcina.matulji@matulji.hr s naznakom predmeta „Prigodni poklon uoči Božića.

VI.

Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom i/ili zaprimljeni van roka biti će odbačeni, kao i zahtjevi korisnika koji su do trenutka raspisivanja ovog javnog poziva iskoristili maksimalan broj prava i pomoći u 2022., a koji je naveden u članku 4., stavku 3. Odluke o socijalnoj skrbi (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21).

VII.

O načinu preuzimanja prigodnog poklon bona, korisnici će biti obavješteni naknadno.

VIII.

Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Matulji.

Obrazac-9. Prigodni poklon bon uoči Božića

Poklon bon uoči Božića

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela