IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Objava biračima – link

Obavijest biračima s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji

Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva za ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidatura i zaprimanje prijedloga kandidata i kandidatura za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Objava lista – izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Zbirna lista i pravovaljana kandidatura – Srpska nacionalna manjina (objavljeno 17.04.2023. u 12:00h)

Zbirna lista i pravovaljana kandidatura – Slovenska nacionalna manjina (objavljeno 17.04.2023. u 12:00h)

___________________________________________________________

Na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) www.izbori.hr u rubrici Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na poveznici Službene stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 7.5.2023.  dostupne su odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju navedenih izbora, kao i Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske vezane uz provedbu navedenih izbora te Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

– Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

– Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.pdf (izbori.hr)

– Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.pdf (izbori.hr)

Obvezatne upute broj M II – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.pdf (izbori.hr)

– Obvezatne upute broj M III – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora (izbori.hr) te

Obvezatne upute broj M IV – obrasci za provedbu izbora (izbori.hr) 

Izborni sudionici mogu obrasce za postupak kandidiranja, propisane Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj M III – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora, oznaka OM-3 do OM-8, preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr , počevši od 4. travnja 2023. od 00:00 sati, od kada počinju teći rokovi za predaju prijedloga lista kandidata odnosno kandidatura. Navedeni obrasci neće se tiskati te ih stoga neće biti moguće kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina“.

Članak 92. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak

Informacije za pripadnike nacionalnih manjina PGZ_izbori 7.5.2023

Izvješće o troškovima provedbe izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području Općine Matulji

ODLUKE O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Odluka o konačnim rezultatima izbora za predstavnika srpske nacionalne manjine

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove vijeća slovenske nacionalne manjine