35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0008
URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002
U Matuljima 21.08.2020.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

 S a z i v a m

 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 01. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite.

U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno sjednica će se održati elektronskim putem, na način kako su održane prethodne sjednice, o čemu će vijećnici biti pravodobno izviješteni.
Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Kontejnerski sistemi d.o.o. – Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Matulji

         Izvjestiteljica: Smiljana Veselinović, Savjetnik za komunalni sustav i prostorno uređenje
 

  1. Sekundar usluge d.o.o. – Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Matulji

         Izvjestiteljica: Smiljana Veselinović, Savjetnik za komunalni sustav i prostorno uređenje
 

  1. Manšped d.o.o. – Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Matulji

         Izvjestiteljica: Smiljana Veselinović, Savjetnik za komunalni sustav i prostorno uređenje
 

  1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu

      Izvjestitelj: Danijel Jerman, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
 

  1. Izvješće o utrošku sredstava proračunske rezerve za razdoblje srpanja 2020.godine

 
Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 31.kolovoza 2020.godine.
 
Podsjeća se vijećnike da eventualne amandmane na točke dnevnog reda sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji mogu podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice dakle do 28.08.2020.godine.
Materijal za sjednicu preuzmite OVDJE.
Odluka o prisustvu na sjednici – link

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.v.r