32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/02-01/20-2
Matulji, 17.04.2020.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18) i članka 62.stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji,

S a z i v a m

32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 18. travnja 2020. godine (subota).

Za sjednicu se predlaže samo jedna točka Dnevnog reda i to:
1. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Opatije i Općine Matulji u provedbi Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešću COVID-19 – link
S obzirom na posebne okolnosti u uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske i proglašenih mjera zabrane javnih skupova i sastanaka u kojima sudjeluje više od 5 ljudi, sjednica Općinskog vijeća održati će se na daljinu korištenjem tehnoloških rješenja na način da će se vijećnici pisano izjašnjavati o prijedlogu.
Vijećnicima će se uz materijale dostaviti i obrazac za glasovanje na osnovi kojega će se izvršiti glasanje. Vijećnici mogu glasovati u razdoblju od 08.00 sati do 20.00 sati dana 18.travnja 2020.godine.
Vijećnici mogu sva potrebna objašnjenja vezana uz prijedlog odluke zatražiti na kontakt:
– Danijel Jerman – 099 200 18 02
Sporazum o zajedničkom djelovanju stožera Civilne zaštite 
Zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.v.r