27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 i 36/23)

S a z i v a m

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 08.12.2023. godine (petak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije

Izvjestitelji: Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Igor Ravnić

 1. Prijedlog Plana djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda u 2024. godini

Izvjestitelji: Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te o upravljanju grobljima

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kojima raspolaže Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Zaključka o imenovanja mrtvozornika na području Općine Matulji,

Izvjestitelji: Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Ivana Bratović i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Predstavnik izrađivača plana, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović
 1. Prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone „Puhari“, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Predstavnik izrađivača plana, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović
 1. Prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu i projekcija za 2025 i 2026. godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Matulji,

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Odluke o  visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 07.12.2023. godine.

Napomena: O prijedlogu akata iz točke 3., 14. i 15. dnevnog reda u tijeku je javno savjetovanje, te će se izvješće o provedenom javnom savjetovanju dostaviti naknadno.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletan materijal za vijeće preuzmite OVDJE.

Točka 9. – Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna UPU Matulji preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednica Općinskog vijeća
Iva Letina