REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE U GAJANIĆIMA

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije i Općina Matulji krenule su u realizaciju posljednje etape izgradnje ceste GM-1 koja povezuje cestu 43. istarske divizije, u nadležnosti ŽUC-a, i Ulicu dalmatinskih brigada koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta. Glavni cilj je sigurnije prometovanje i bolja prometna povezanost šireg centra Matulja te rasterećenja prometa kroz širi centar Matulja.

Općina Matulji je u prethodnom razdoblju izradila projektnu dokumentaciju, riješila imovinsko-pravne odnose i ishodila potrebne akte za građenje ove ceste.

Nakon što se ova etapa izgradi, u suradnji sa ŽUC-om pokrenut ćemo postupak prekategorizacije dijela 43. istarske divizije u nerazvrstanu cestu čime će nastati preduvjeti za planirani općinski projekt rekonstrukcije ove prometnice s izgradnjom nogostupa na sjevernoj strani. Ova prometnica koja je često isticana kao jedna od nesigurnih cesta postat će jednosmjerna u duljini od oko 400 metara, odnosno od skretanja na cestu za Učku s glavne prometnice do Gajanića.